Artdirector Angelina van der Vliet - Stiehl

Schilderij Blauwe Zee Texel door Angelina van der Vliet - Stiehl
Schilderij Blauwe Zee Texel door Angelina van der Vliet - Stiehl
Heeft u wel eens naar de Waddenzee gekeken tijdens een strak blauwe lucht? Dit schilderij heeft als inspiratie dat moment. Door het gebruik van verschillende kleuren blauw, ook wel het Angelina blauw genoemd, spannende kleurvlakken en Texels strandzand lijkt het schilderij steeds anders bij verschillende soorten lichtinval. De kleur blauw werkt tevens verzachtend en kalmerend en zal een rustige doch spannende uitstraling hebben in uw interieur. U kunt het ook onderste boven ophangen omdat het vanuit beide mogelijkheden geschilderd is zoals u op de fotos kunt zien.

***

Haben Sie schon einmal das Wattenmeer bei strahlend blauem Himmel betrachtet? Dieses Gemaelde hat diesen Moment als Inspiration. Durch die Verwendung verschiedener Blautoene, Angelina Blau genennt, aufregender Farbbereiche und Texel-Strandsand wirkt das Gemaelde mit verschiedenen Lichtarten immer anders. Die Farbe Blau hat auch eine beruhigende Wirkung und wird einen ruhigen und dennoch aufregenden Look in Ihrem Interieur haben. Sie koennen es auch kopfueber aufhaengen, da es aus beiden Moeglichkeiten bemalt ist wie Sie auf den Fotos sehen koennen.

***

Have you ever looked at the Wadden Sea during a clear blue sky? This painting has that moment as inspiration. By using different colors of blue, called Angelina blue, exciting color areas and Texel beach sand, the painting always seems different with different types of light. The color blue also has a soothing and calming effect and will have a calm yet exciting look in your interior. You can also hang it upside down because it is painted from both possibilities as you can see in the photos.

Te koop 3.500 euro - zu verkaufen 3.500 euro - for sale 3.500 euro

Afmeting - Messung - Measurement 100x150cm.

Koop - Kauf - Buy

home