Artdirector Angelina van der Vliet - Stiehl

Schilderij Steiger van Sil Texel door Angelina van der Vliet - Stiehl
De Steiger van Sil is oorspronkelijk gebouwd als loopbrug naar het veer De Vriendschap. Dit veer vaart zomers heen en weer tussen Texel en Vlieland. In de winter wordt de steiger ontmanteld en blijven alleen de palen over. Voor Artdirector Angelina van der Vliet - Stiehl een ontzettend inspirerend object. Ze heeft al tal van schilderijen gemaakt met de steiger als onderwerp. Bij zonsopkomst, zonondergang, in de sneeuw, met eb of met vloed. Angelina vindt dat een schilderij van de Steiger een must-have is in ieder interieur. Ook aan deze schilderijen wordt (meestal) zand toegevoegd als extra dimensie en uniek Texels product. Is dit schilderij al verkocht? Wellicht kunnen wij speciaal voor u uw eigen versie maken van de Steiger van Sil Texel.

***

Der Bootsanleger (Steg) von Sil wurde urspruenglich als Gehweg zur Faehre De Vriendschap gebaut. Diese Faehre faehrt im Sommer hin und her zwischen Texel nach Vlieland und zurueck. Im Winter wird der Steg abgebaut und nur die Stangen sind uebrig. Fuer Art Director Angelina van der Vliet - Stiehl ein sehr inspirierendes Objekt. Sie hat bereits zahlreiche Gemaelde mit dem Steg als Thema gemacht. Bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, im Schnee, bei Ebbe oder bei Flut. Angelina glaubt, dass ein Gemaelde von der Steg ein Muss in jedem Interieur ist. Sand wird diesen Gemaelden auch (normalerweise) als zusaetzliche Dimension und einzigartiges Texel-Produkt hinzugefuegt. Wurde dieses Gemaelde bereits verkauft? Vielleicht koennen wir Ihre eigene Version der Steg von Sil Texel speziell fuer Sie machen.

***

The Woods of Sil was originally built as a walkway to the ferry De Vriendschap. This ferry sails in the summer back and forth between Texel and Vlieland. In winter, the Woods become dismantled and only the poles remain. For Art director Angelina van der Vliet - Stiehl a very inspiring object. She has already made numerous paintings with the Woods as the subject. At sunrise, sunset, in the snow, with low tide or with high tide. Angelina believes that a painting of the Woods is a must-have in any interior. Sand is also (usually) added to these paintings as an extra dimension and unique Texel product. Has this painting already been sold? Perhaps we can make your own version of the Woods of Sil Texel especially for you.

Verkocht - Verkauft - Sold

Afmeting - Messung - Measurement 60x80cm.

Wilt u een schilderij in deze stijl in opdracht laten maken? Doe hier een aanvraag.

Moechten Sie ein Gemaelde in diesem Stil in Auftrag geben lassen? Stellen Sie hier eine Anfrage.

Would you like to have a painting in this style commissioned? Make a request here.

home